Bålbrenning - egne regler i perioden 15. april - 15. september

Fra 15. april til 15. september gjelder egne regler for bålbrenning i skog og mark. Reglene gjelder også for grilling og bruk av engangsgriller.
Mer informasjon finner du på http://drbv.no/nyhetsarkiv/regler_for_balbrenning/