Fortsatt stor skogbrannfare!

Det er svært tørt på Østlandet. Samtidig går vi inn i en ny periode med tørt, varmt vær med høy skogbrannindeks.
Brannvesenet viser til bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september.
Det betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranda der den grenser til skog og annen utmark. Du kan heller ikke bruke bålplassene i marka.
Vis aktsomhet og ta ansvar. Det er den som tenner bål- eller grill som er ansvarlig dersom det begynner å brenne. Er du i tvil om det du gjør er riktig, så lar du være.
Det er særdeles viktig å ta hensyn til dette nå!