Informasjon om skolehelsetjenesten

 

 INFORMASJON FRA SKOLEHELSETJENESTEN.

I løpet av skoleåret 2019/2020 vil elevene i barne- og ungdomsskolen få tilbud om helseundersøkelser, syns- og hørselsundersøkelser, samt vaksinasjoner på visse alderstrinn. Det blir sendt melding til hjemmet i forkant av alle vaksinasjoner og helseundersøkelser som elevene får tilbud om. Det er også tilbud til skolen om at helsesykepleier, kommunepsykolog og andre fagpersoner kan bidra i undervisningen ved aktuelle temaer som rus, søvn, psykisk helse, vold o.a .hvis dette er ønskelig fra skolens side.

1.-10.trinn:

Skolehelsetjenesten har et kontinuerlig samarbeid med skolen om gode verktøy og undervisningsopplegg i forhold til livsmestring og forebyggende psykisk helsearbeid.

Førskole:       Helseundersøkelse med lege og helsesykepleier. Syns- og hørselsundersøkelse.

1.                     Motorisk vurdering v. / fysioterapeut.

           Verktøy for livsmestring v. psykolog og helsesykepleier. Kort innføring.

2.                     Tetravac-vaksine (oppfriskningsdose mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

                        Undervisning «Gode og dårlige hemmeligheter» v. psykolog og helsesykepleier.

3.                     Synsundersøkelse, høyde og vekt v. helsesykepleier.

4.                     Verktøy for livsmestring v. psykolog og helsesykepleier, både til elever og foresatte.

5.                     Individuelle helsesamtaler på skolen.  

                        Pubertetsundervisning v. jordmor og helsesykepleier.

6.                     MMR-vaksine (mot meslinger, kusma og røde hunder).

7.                     HPV-vaksine mot livmorhalskreft til jentene og guttene. 

8.                     Individuelle helsesamtaler v. helsesøster. #Psykt Normalt. Psykolog / helse / skole.

9.                     Sex- og samlivsundervisning ved jordmor og helsesykepleier                    

10.                   Helseundersøkelse ved lege og helsesykepleier.  Syns- og hørselsundersøkelse.   

                        Boostrix-polio vaksine (mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio).

 

Dersom foresatte ikke følger eleven til helseundersøkelsen, vil eleven få med seg lapp hjem med opplysninger om undersøkelsen og eventuelle oppfølginger. Vi ber om at elever og foresatte er oppmerksomme på dette og selv tar kontakt hvis nødvendig.  Dersom det ved undersøkelsen blir gjort funn som kan ha betydning for undervisningen (f.eks. ang. syn og hørsel), håper vi at foresatte selv gir tilbakemelding til skolen. Foresatte og elever må gjerne selv ta kontakt utenom de faste undersøkelsene.  er også fint om de som mener de har gått glipp av en undersøkelse eller vaksine, tar kontakt med oss.

 

Helsesykepleier har faste treffetider på skolene og er tilgjengelig for elever, lærere og foreldre:

 

UNGDOMSSKOLEN:      Bente Såstad, tlf  90156220               Mandag kl. 10.30 – 14.30

                                         Bente Såstad              «                      Onsdag  kl. 09.00 – 14.30

NERSTAD SKOLE:         Jorun J. Tandberg, tlf. 48147549       Fredag   kl. 08.00 – 14.00

PRESTFOSS SKOLE:    Jorun J. Tandberg            «                 Mandag kl. 09.30 – 14.30

EGGEDAL SKOLE:        Jorunn J. Tandberg          «                 Torsdag kl. 09.30 – 14.30

            

HVA KAN SKOLEHELSETJENESTEN GJØRE?

Drive helsefremmende arbeid og forebygge fysisk og psykisk sykdom hos barn og unge.

Ha oversikt over elevenes helsetilstand og samarbeide med skolen om et godt psykososialt miljø for elevene.

Drive helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning, både individuelt og i grupper.

Ha en «åpen dør»; være tilgjengelige for elevene når de trenger å snakke med en voksen som har taushetsplikt.

Vaksinasjoner, helseundersøkelser, samtaler, høyde, vekt, syns- og høselundersøkelser, urinprøver og blodprosent.

Samarbeide tverrfaglig med andre faggrupper og skolen.  Henvise videre ved behov.

Ha faste samarbeidsmøter med fastlegene i kommunen, kommunepsykologen, virksomhet psykisk helse og rus og koordinerende enhet.

 

TILBUD FRA HELSESTASJONEN OG SKOLEHELSETJENESTEN:

 

SKOLEBARNSFORUM: med representanter fra BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) Kongsberg, PPT (Pedagogisk psykologisk tjeneste), barnevern og helsestasjonen.  Foreldre, elever, lærere og andre kan ta opp og få veiledning på ulike aktuelle problemstillinger. Dette kan skje enten anonymt, med samtykke eller med foreldre tilstede. Helsesykepleier er kontaktperson.

 

COS («Circle Of  Security»). Foreldreveiledning for foreldre med barn i alle aldre. Tilbud om kurs sammen med Modum. Se kommunens nettsider eller kontakt helsestasjonen.

 

FOLKEHELSEDAGER arrangeres på alle fire skolene og er et samarbeid mellom skolene, friskliv, fysioterapi barn og unge og helsestasjonen. Program varierer noe fra år til år innenfor temaene fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse.

HELSESTASJON FOR UNGDOM: Henv. til helsestasjonen / helsesykepleier prevensjon, graviditetstest, nødprevensjon, rus, psykisk helse o.a. Helsesykepleier er også tilstede på sitt kontor på ungdomsskolen i forbindelse med at klubben er åpen mandager fra kl. 14 – 15.30.

 

Helsestasjonen, tlf. 32711400 / 32711439 eller helsesykepleier på skolen kan også formidle kontakt med:

FYSIOTERAPEUT for barn og unge og friskliv.

LEGE (på helsestasjonen i Prestfoss annenhver torsdag i ulike uker.)

KOMMUNEPSYKOLOG.

JORDMOR: seksualitet og prevensjon.

                                              

Gunhild Aaby Albjerk, virksomhetsleder / ledende helsesykepleier               32711437 / 41935196

gunhild.a.albjerk@sigdal.kommune.no

               

VELKOMMEN til å ta kontakt med helsestasjonen eller skolehelsetjenesten.