Søppeltømmimg i romjulen og på nyåret

All søppeltømming vil skje en dag senere enn normal tømming på grunn av helligdager.