En stor takk til Ja- bedriftene

Sigda kommune takker alle bedriftene i Midt-Buskerud som har sagt ja til å bli JA-bedrift, og som nylig åpnet dørene for 9. klassingene i arbeidsuka.
Se oversikt over bedriftene på www.ja-bedrift.no. Vi vil gjerne ha med flere på laget, og ønsker du å bli en Ja bedrift, så  meld i fra til oss. 

.