1- trinns elever, skoleåret 2020/2021

Alle barn som fyller 6 år i 2020 er skolepliktige. Barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2020 skal meldes inn til skolene innen 11. oktober 2019.
Ønsker dere utsatt/fremskutt skolestart må dere søke om dette innen samme frist. 

Skjemaene ligger digitalt på Sigdal kommunes hjemmeside   
Ønsker du heller en papirutgave, vennligst ta kontakt med Sigdal kommune.