Åpningstid kommunehuset i Sigdal

I en prøveperiode fra 24. mai til 4. august 2019 er kommunehust i Sigdal åpent fra kl. 09.00 til kl. 14.30.

Praksis i prøveperioden:

  • Åpningstid/telefontid fra 09.00-14.30.
  • Avtaler utenom disse åpningstidene gjøres med saksbehandler i forkant.  
  • Epost-henvendelser vil uavhengig av nye åpningstider besvares og fordeles daglig.

Samlet saksframstilling finner du her.