Sykkelprosjekt godt i gang - informasjonsmøte tirsdag 28. mai.

Det jobbes på tvers av kommunene for å utrede sykkelproduktet for Norefjell og her er et stort uutnyttet potensial og mange muligheter. Trysil, Hallingdal og Valdres med flere har jobbet godt med dette over noen år og kan vise til gode resultater gjennom økt omsetning, økt sysselsetting og ikke minst mer fornøyde gjester. Investeringene hentes inn igjen i rekordfart og destinasjonene har blitt langt mer attraktive.

Norefjell Utvkling AS og prosjektgruppa sykkel inviterer til møte tirsdag 28. mai kl. 19.00 på Norefjell Ski & Spa.

Vi ønsker å møte grunneiere og høre deres planer og innspill til kommunedelplanen, og videre tanker rundt eiendommene ved og på fjellet. Når vi nå skal legge føringene for sykkelproduktet, er det viktig for oss å ha mest mulig kunnskap om dette.
Vi ønsker derfor et møte hvor vi både kan se og høre deres planer, samt diskutere muligheter.

Fint om dere kan forberede følgende:

 • Geografisk område for planen/eiendommen
 • Hva tenker dere innenfor dette området
  • Målgrupper
  • Fordeling og antall senger delt opp i varme/lunkne/kalde
  • Næring
  • Logistikk
  • Grønn infrastruktur
  • Aktivitetsarenaer og typer
  • Andre ting dere mener er viktig for oss
 • Og ikke minst - hva ønsker dere fra oss i prosessen

 

Dere trenger ikke legge mye jobb i presentasjonen, annet enn å oppsummere innspillet deres og forberede dere på noen tanker om sykkelmuligheter.
Det er nyttig for oss hvis vi kan få med oss presentasjonen som grunnlag for videre arbeid.

Der er det satt av 30 minutter pr session til hvert område. 

 

 

Prosjektgruppa Sykkel                      Norefjell Utvikling AS
v/Anders Backe                                 v/John R. Uppard