Vellykket skoleskogdag i Sigdal!

Tradisjon tro har skolen og landbruk- og skogbrukskontoret arrangert skoleskogdag. 140 elever fra 5. til 7. trinn fra Nerstad, Prestfoss og Eggedal barneskole møttes til skoleskogdag på Nerstad. Elevene fikk testet kunnskapene sine i en skogløype med poster der temaene var skog, jakt, allmannsretten, jordbruk og luftgeværskyting. Årests vinnere ble Nerstad skole, gratulerer! En stor takk til Vad 4H for servering!

 

Skogdag 2019 - vinnerlaget Nerstad . redigert.jpg    

       

 Skogdag 2019 - 1 - redigert.jpgSkogdag 2019 - 2 - redigert.jpg