Sankthans og bålbrenning

Selv om skogbrannfaren er betydelig mindre enn på samme tid i fjor gjelder det å være forsiktig så man ikke forårsaker brann. Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av Sankthans

 

.
Vi minner om at det fra 15. april til 15. september gjelder egne regler for bålbrenning i skog og mark. Reglene gjelder også for grilling og bruk av engangsgriller.
Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene gjennom lokal forskrift innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenom den nevnte forbudsperioden.

Her er noen enkle huskeregler for bålbrenning:

·         Før du setter i gang, sjekk hvilke regler som gjelder i din kommune slik at du har tillatelsen i orden

·         Sjekk skogbrannvarselet til yr og ta hensyn til vindforhold

·         Før du tenner opp, sørg for å ha tilstrekkelig med slokkemiddel tilgjengelig

·         Den som er ansvarlig for å tenne bålet er også ansvarlig for å slokke det og bør være edru

·         Ha god avstand til bygninger og brennbart materiale

·         Det er forbudt å tenne bål på svaberg, det gjelder også engangsgrill

·         Det er forbudt å brenne plast og annet søppel

·         Bålet skal være helt slokket før du forlater det

 

Er du usikker på om det er lurt å tenne bål der du er, LA VÆR!

 

God Sankthansfeiring!