Møtekalender politiske møter

På grunn av overgang til nytt system er møtekalender, politiske saker ikke tilgjengelig på kommunens nettside. Du finner link til kommuenstyrets sakspapirene .20.06.2019 under les mer.

 

Sakspapirer kommunestyret 20.06.2019 finner du her

Tilleggsliste sakspapirer kommunestyret 20.06.2019 finner du her

Møtgeprotokoll fra kommunestyret 20.06.2019 finner du her.