Vi lanser samkjøringsappen SammeVei i samarbeid med Modum og Krødsherad

Prosjektet skal gå fra 24.6 til 18.8. Hensikten er å tilby innbyggerne i de tre kommunene et nytt mobilitetstilbud i sommerukene.

 Prosjektet skal gå fra 24.6 til 18.8. Hensikten er å tilby innbyggerne i de tre kommunene et nytt mobilitetstilbud i sommerukene.  Prosjektet gjennomføres i samarbeid med SammeVei AS, som er tildelt midler fra Innovasjon Norge for å gjennomføre en rekke slike prosjekter i Norge. Brakar deltar i dette arbeidet. Lanseringen i midtfylket er det første i sitt slag som lanseres mot innbyggere generelt i Norge. Tidligere prosjekter har fokusert på bedrifter og samkjøring der.

 

 

Til kunde:  https://www.brakar.no/finn-en-match-i-sommer/

 

Ufullstendig kartinformasjon for Sigdal og Krødsherad

 

Hvorfor?
Kartverket har nylig oppdatert kartinformasjonen for Sigdal og Krødsherad. Ofte tar det noe tid før tredjeparts karttjenester, som Google, oppdaterer informasjonen i sine tjenester. Det er tilfelle for Sigdal og Krødsherad. Tjenester som igjen er avhenging av Google vil i så tilfelle heller ikke ha tilgang til den oppdaterte kartinformasjonen. I SammeVei-appen, som bruker Google til å finne adresser, kan brukere i områdene Sigdal og Krødsherad derfor oppleve at enkelte veier og adresser ikke dukker opp i søket.

 

Midlertidig løsning
Selv om enkelte adresser mangler, kan brukere søke etter sentrale steder som Prestfoss og Noresund, samt en rekke lokale bensinstasjoner og butikker. Skulle du ikke ha mulighet til å finne adresser du søker etter i SammeVei-appen, sjekk om du får lagt inn et sted i nærheten eller eventuelt sentrumet av byen du bor eller jobber i.

 

Løsning på plass om kort tid
Det kan ofte ta noe tid før Google oppdaterer sitt kart med informasjonen fra Kartverket. Derfor vil legge til følgende funksjonalitet for å la deg velge riktig adresse, selv om adressen i kommer opp i søket.

 

SammeVei jobber nå med å legge til “drop-pin” funksjonalitet, som vil la deg klikke på et punkt i kartet for å velge ruten du ønsker å samkjøre langs. Arbeidet med å implementere denne funksjonen har startet og vi estimerer å ha denne klar i slutten uke 26 eller eventuelt begynnelsen av uke 27. Vi holder deg oppdatert her.

 

Problemer med å velge ruten du ønsker å samkjøre langs? Ta kontakt med oss påhjelp@sammevei.no