Manntall

Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn på kommunehuset (tlf. 32 71 14 00) til og med valgdagen. Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 8. september og mandag 9. september 2019. Sametingets manntall ligger også ute til offentlig ettersyn på kommunehuset.

Hvis du har flyttet til en annen kommune, og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisterert innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du har flyttet fra. eller om vdu vil foråndsstemme.

Rettaing av feil i manntallet reguleres av valgforskriftens § 1. Søknad om innførin, krav om retting av feil eller klage fremmes skriftlig til:
Valgstyret i Sigdal, Borgestubakken 3, 3350 Prestfoss.