Status ladestasjon i Eggedal

Arbeidene med etablering av trafostasjon i Eggedal er stanset midlertidig. Årsaken til dette er en henvendelse fra Tønsberg bispedømme som blant annet stiller spørsmål ved lovligheten av å plassere trafostasjonen på dette området. Innstillingen av dette arbeidet gjør dessverre at ladestasjon for elbiler foreløpig  ikke er operativ. Saken har høy prioritet og kommunen tar sikte på å finne en snarlig løsning.