Strøm til ladestasjoner i Eggedal

Mandag 29.7.2019 ble det avholdt et møte mellom Sigdal kommune og Tunsberg bispedømme vedrørende plassering av trafostasjon ved kirken i Eggedal. I møte ble det oppnådd enighet om at ladestasjonene vil kunne forsynes med strøm på visse vilkår. Sigdal kommune er fornøyd med at ladestasjonene nå kan settes i drift så raskt de resterende tekniske arbeidene er utført.

Oppsummering av møte mellom Tunsberg bispedømme og Sigdal kommune.
I møte ble partene enige om at tiltaksahver (Midtkraft) må sende en søknad om dispensasjon fra kirkelovens §21 (om bebyggelse innenfor grensen på 60 meter fra kirken). Søknaden må inneholde dokumentasjon i forhold til konsekvenser og omfang av den nåværende plassering nær kirke og gravplass. Søknaden sendes Tunsberg biskop.
Søkeren (Midtkraft) bes i tillegg å utrede alternativ plassering for trafostasjonen.
De ladestasjoner om er satt opp vil kunne forsynes med strøm midlertidig i den tid det tar å behandle søknaden etter regelverket.