Informasjon til lag og foreninger som skal sende inn aktivitet, logge inn, eller redigere aktivitet fritid 123

Fritid123

Informasjon til lag og foreninger som skal sende inn aktivitet, logge inn, eller

Det er over 220 organiserte fritidsaktiviteter i Sigdal, Modum og Krødsherad. For å gjøre det lett for folk å finne disse er de samlet på ei nettside; www.fritid123.no. Første versjon av nettsiden er nå godt testet og vi vet at mange innbyggere har funnet frem til fritidsaktiviteter de ikke visste at fantes. 9000 brukere var innom nettsiden sist år. Dette året harvi gjort betydelige forbedringer på nettsiden. Informasjonen som ligger på den gamle nettsiden er utdatert, så derfor ber vi deg sende inn informasjon om faste, organiserte fritidsaktiviteter i ditt lag / din forening på nytt. Hvis din forening tilbyr flere fritidsaktiviteter så sendes de inn som separate aktiviteter (f.eks. hvis en forening har allidrett, fotball og håndball så sendes det inn som tre forskjellige aktiviteter, men man skiller ikke mellom ulike aldersbestemte lag.)

Her er det en lenke til skjema for å sende inn fritidsaktivitet: https://www.fritid123.no/send-inn-fritidsaktivitet/

Ved spørsmål ta kontakt med Solveig Aaserød eller Hilde Teksle Gundersen 
Solveig.Aaserod@sigdal.kommune.no
hilde.teksle.gundersen@sigdal.kommune.no

Bildet kan inneholde: tekst