Skogbruksplan

I disse dager utarbeides det nye skogbruksplaner i Sigdal og Flesberg. I den forbindelse vil det i august og utover høsten være feltpersonell ute i skogen som gjennomfører målinger nødvendig for å lage gode skogbruksplaner. Eventuelle spørsmål kan rettes til medlemmer av takstutvalget eller skogbrukssjefen på landbrukskontoret