Felles kommunalt utdanningslegat

Midler fra Sigdal kommunes felles kommunale utdanningslegat deles ut til ungdom som søker utdanning etter grunnskole.
Egen og foreldrenes betalingsevne skal legges til grunn.
Søknadsfrist 01. oktober.

Søknadsskjema finner du her