Kommunestyre- og fylkestingsvalg 8. og 9. september

Valglokalene har følgende åpningstid: søndag 8. september kl. 15.00 - 19.00 og mandag 9. september kl. 12.00 - 20.00.
I Sigdal har følgende valglokaler: Eggedal samfunnshus, kommunehuset i Prestfoss og Nerstad samfunnshus.

Informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget finner du her.