Utbygging av bredbånd, Solumsmoen - Øverbyroa og Vestsideveien

Sigdal kommune har nå  inngått avtale med Midt-Kraft om utbygging av områdene Solumsmoen-Øverbyroa og Vestsideveien (Kolsrud bru-Velstad bru). Avtalt ferdigstillelsesdato er innen  31.12. 2021.

Til sammen 156 husstander ligger innenfor disse utbyggingsområdene. Se kart her.

Nærmere informasjon om utbyggingen vil bli lagt ut på fiberutbygging.no

 

Sigdal kommune har søkt om offentlige bredbåndsmidler i 2019 for utbygging av områdene : Båsum -Blekeberg-Ulberg, Hiåsskogen-Horgeseter, Enger-Narum og Eidalsroa-Bjørkeskogveien. Det forventes svar på denne søknaden i løpet av høsten 2019.