Valgresultat kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget hadde valgdeltagelse på 66,1% og fylkestingsvalget på 58,4%. Mandatfordelingen til kommunestyret antas og være klar kl. 18.00, da denne ikke er endelig før seint innkomne forhåndsstemmer er talt opp. Gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget ble gjennomført på en god og tilfredsstillende måte.

Kommunestyrevalget i Sigdal, valgdeltagelse 66,1%
 

  • Senterpartiet 51,8%
  • Bygdelista 20,7%
  • Arbeiderpartiet 12,7%
  • Høyre 11%
  • Fremskrittspartiet 3,9%

Klikk her for mer informasjon.

 

Fylkestingsvalget, valgdeltagelse 58,4%

Klikk her for mer informasjon.