Mandatfordeling kommunestyrevalget

Mandatfordelingen kommunestyret i Sigdal 2019-2023 er nå klar; Senterpartiet 11 representanter, Bygdelista 4 representanter, Arbeiderpartiet 3 representanter, Høyre 2 representanter og Fremskrittpartiet 1 representant. Under les mer finner du mer informasjon.