Sigdal kommunestyre 2019-2023

Sigdal kommunestyre har 21 represetanter, og i perioden 2019-2023 er følgende partier representert; Arbeiderpartiet, Bygdelista, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Under les mer finner du oversikt over de valgte representantene.

Arbeiderpartiet:

 • Kjell Tore Finnerud
 • Eli Svarverud
 • Toril Krog-Tølløvsen

 

Bygdelista:

 • Runolv Stegane
 • Torstein Aasen
 • Hilde Roland
 • Per Anre Lislien

 

Fremsrittspartiet:

 • Fredrik Aalien

 

Høyre:

 • Bård Sverre Fossen
 • Inger Stuve Andersen

 

Senterpartiet:

 • Anne Kristine (Tine) Norman
 • Vebjørn Aasand Seljord
 • Bjørn Olav Leer
 • Henrik Otto Mørch
 • Kjersti Gunnerud
 • Svein Jakob Hollerud
 • Ane Killingstad
 • Henrik Østby Fremgård
 • Stine Norman
 • Svein Olav Tovsrud
 • Eli Hiåsen