Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger trer i kraft 1. januar 2020

Ny forskrift som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1.1.2020

 

I juni 2018 fastsatte Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) en ny forskrift som forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020.

Forskriften innebærer at det blir forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1. januar 2020. Formålet med forbudet er å redusere klimagassutslipp fra oppvarming av bygninger. Når forbudet trer i kraft vil fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger bli historie.

Du finner mer informasjon om nedgravde oljetanker på miljødirektoratet sine sider her og ofte stilte spørsmål her.