Søknadsfrist for tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Søknadsfrist for tilskudd til miljøtiltak i skogbruket er 1. november.

Mer om saken kan du lese her