Bredbåndsutbygging

Tildeling for statlig støtte til bredbåndsutbygging i kommunene for 2019 er nå klar. Sigdal kommune har fått støtte for 2019 på 2,2 millioner kroner og midlene skal benyttes til utbygging av områdene: Båsum-Blekeberg-Ulberg (80 husstander) og Hiåsskogen-Horgeseter (20 husstander). Utbygging av disse områdene er estimert til totalt 6,5 millioner kroner. Kommunen vil legge utbygging av bredbånd ut på offentig anbud i løpet av kort tid.

Kart Båsum-Blekeberg-Ulberg finner du her.
Kart Hiåsskogen-Horgeseter finner du her.

Sigdal kommune ble tildelt nasjonale bredbåndsmidler i 2013, 2017 og 2018 på tilsammen ca 4 millioner kroner til utbygging av områdene Prestfoss sentrum, Eggedal, Kolsrud-Hovlandsmoen, Tukudalen, Solumsmoen-Øverbyroa og Vestsida.

Områdene Enger-Narum (102 husstander) og Bjøreskogveien (49 husstander) ligger inne i søknaden som videreføres i 2020 og kommunen mener det er sannsynlig å få statlige midler til utbygging av disse områdene. Utbygging av disse områdene er estimert til kr 8,3 millioner kroner.

Utbygging av bredbånd til husstander og næringsliv i Sigdal kommune er forankret i kommunens digitaliseringsstrategi 2017-2020. Kommunen har en viktig rolle som pådriver for videre utbygging av digital infrastruktur og i løpet av de siste årene har det skjedd en god utvikling når det gjelder bredbåndstilbudet til befolkningen i Sigdal. Pr. i dag er 778 husstander definert i områder for bredbåndsutbygging med kommunal og statlig finansiering. Utbygging av disse områdene er ferdigstilt, pågående eller under planlegging. Det er likevel et stykke igjen og kommunen vil derfor opprettholde påvirknignsarbeidet ovenfor statlige og regionale myndigheter samt utbyggingsaktører.

 

Oversikt over tildeling til kommunene i Buskerud 2019:
 

Sigdal kr. 2.265.000
Modum kr, 2.100.000
Krødsherad kr. 1.750.000
Hol kr. 1.500.000
Gol kr. 1.400.000
Hemsedal kr.    500.000
Øvre Eiker kr.    350.000
Totalt Buskerud kr. 9.865.000