Sigdal kommunestyre har avholdt konstituerende møte, og Anne Kristine (Tine) Norman ble enstemmig gjenvalgt som ordfører!

Sigdal kommunestyre har avholdt sitt konstituerende møte, og Tine Norman ble enstemmig gjenvalgt for fire nye år i ordførerstolen.
Bård Sverre Fossen (H) ble valgt til varaordfører med 17 mot 4 stemmer.
Formannskapet har flg. sammensetning: Fellesliste Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet: Tine Norman (Sp), Vebjørn Seljord (Sp), Bjørn Olav Leer (Sp), Kjersti Gunnerud (Sp) og Bård Sverre Fossen (H). Bygdelista Runolv Stegane og Arbeiderpartiet Kjell Tore Finnerud.
 

 

Protokollen fra kommuenstyrets møte 10.10.2019 finner du her.