TV-aksjon 20. oktober 2019

I år går TV-aksjon til CAREs arbeid for å skape bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.
I Sigdal er det kommunen som organiserer TV-aksjonen, og elever på 9. trinn er bøssebærere. Ulike lag/organisasjoner og politikere kjører bøssebærerne.
Vi mangler kjørere på to ruter i Eggedal, og gjerne en kjører og bøssebærer også. Gi beskjed i løpet av onsdag 16. oktober om du har anledning til og bli med. Send epost til tone.eidal.frovoll@sigdal.kommune.no eller ta kontakt på tlf. 900 78 591. Endelig liste settes opp onsdag kveld. dette fordi materiell og liste deles ut til bøssebærerne torsdag.