Hold Sigdal rent!

Teknisk sektor anmoder på det sterkeste både fastboende og fritidsbeboere om å respektere tiltenkt bruk av containerne som er utplasserte rundt om i bygda og fjellheimen.  Søppel containerne er kun forbeholdt hytter og skal kun benyttes til husholdningsavfall/matavfall!

Altfor ofte registreres det uønsket avfall som blir lagt i containerne. Større gjenstander blir henslengt på utsiden.                                        

I tillegg til praktiske og estetiske utfordringer, medfører dette et forurensningsproblem og unødig bruk av kommunens ressurser.

Minner om gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal som er åpen på lørdager hele året fra kl. 10.00 – kl. 14.00.  I sommerhalvåret er stasjonen i tillegg åpen på torsdager fra kl. 15.00 – kl. 19.00. 

Søppel container - 24.10.19.jpg

Bildet er tatt ved en av kommuns containere.