Budsjett 2020 - kommunedirektøren legger i dag torsdag 31. oktober fram forslag budsjett 2020

Kommunedirektøren legger fram forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram og økonomiplan for 2020-2023. Møtestarter kl. 09.00, og du kan følge fremleggelsen direkte. Link finner du under les mer.