Kunngjøring av planvedtak

Reguleringsplan for Fv. 287 Hørja bru - Skjærs bru ble vedtatt i kommunestyret 24.10.19. Plandokumenter og klagegang ligger under Les mer