Statens kartverk stenges for oppdatering

Oppdateringene skyldes følger av kommune- og regionsreformen

Statens kartverk melder at matrikkelen stenges for all oppdatering fra 13. desember til 2. januar. Det medfører blant annet at det  ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering i de ni arbeidsdagene.
Grunnboken stenges også for all oppdatering. Det gjelder fra 27. desember til 2. januar. Dette blir da bare èn arbeidsdag, men det betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysning verken elektronisk eller på papir i denne perioden.