Refusjonskrav fra skogfond

Frist 8. desember 2019

Har du fakturaer for markberedning, gjødsling, tettere planting/suppleringsplanting og/eller ungskogpleie liggende? Frist for å levere refusjonskrav og be om utbetaling fra skogfond er 8. desember 2019 for tiltak som er tilskuddsberettiget. Kopi av fakturaer/timelister for eget arbeid leveres landbrukskontoret, sendes på epost til skogbrukssjefen/saksbehandler skog eller sendes pr post til kommunen. Husk at bilag må dateres og signeres, og det må stå at det søkes om tilskudd et eller annet sted på fakturaen/timelisten. Spørsmål rettes til skogbrukssjefen Halldis Linde Lie eller saksbehandler skog Gunhild Korsbøen