Åpningstider på gjenvinningstasjonen jula 2019

Gjenvinningstasjonen er stengt lørdag 28 desember

 

Minner om at gjenvinningsstasjonen ellers er åpen på lørdager hele året fra kl. 10.00 – kl. 14.00.  I sommerhalvåret er stasjonen i tillegg åpen på torsdager fra kl. 15.00 – kl. 19.00. 

Vi kommer med ny informasjon om hvilke dager søppel blir hentet i julehelga.

Ruller med søpplesekker blir kjørt ut før jul.