Nytt gebyrregulativ for plansaker, byggesaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og utslippssaker

Kommunestyret har i sitt desembermøte vedtatt et nytt gebyrregulativ for plansaker, byggesaker, delesaker, oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og utslippssaker. Det nye gebyrregulativet trer i kraft fra 1. januar 2020.

Gebyrsatsene følger prinsippet om selvkost og skal bidra til en god og ensartet praksis for beregningen av selvkost på de respektive tjenesteområdene.

 

Gebyrregulativet finner du på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til servicetorget i kommunehuset.

Regulativet finner du her.