Fellingsrapport for rådyr

Vi minner om at fellingsrapport for rådyr skal leveres til landbrukskontoret snarest

 Rapporten kan sendes pr. post eller e-post, alternativt over telefon til landbrukskontoret. Rapportering skal gjøres uavhenig av om det er felt rådyr eller ikke.
 

Rapporten sendes til:

Sigdal kommune
Landbrukskontoret
Borgestubakken 2
3350 PRESTFOSS

eller

post@sigdal.kommune.no