Brudd på vannledning på det kommunale vannet i Prestfoss, onsdag 1. januar.

Sigdal kommune har brudd på en vannledning på det komnmunale vann nettet i Prestfoss. Feilen er lokalisert, og alle berørte husstander har blitt kontaktet direkte.

Det dreier seg om ca. 10 husstander i Prestfoss. Til feilen er utbedret må denne delen av vann nettet stenges av. Utbedring starter i morgen, og det forventes at alle abonnenter har vann som normalt i løpet av morgendagen. Det er åpent for at alle berørte kan hente vann på anvist plass på Ungdomsskolen fram til skaden er utbedret.
Vi beklager ulempene for de som er berørt av vannlekasjen.