Møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møtested og klokkeslett for møte i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22.01.2020 er endret.
Møtet avholdes på Eggedal Borgerstue kl 16 00, med befaring fra kl 15 00. 
Se møtepapirer