Eiendomsskattelister 2020

 

I henhold til eiendomsskattelovens § 15 er eiendomsskattelister for 2020 lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 27.02.2020. Eiendomsskattelistene finner du og også på servicetorget i Sigdal kommune. Du kan lese mer her.