Pålegg om stenging av turistnæringen i Sigdal kommune

Sigdal kommune ved kriseledelsen fortsetter å ta noen kraftige grep for å hindre videre spredning av Covid-19 viruset, i den hensikt å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner i kommunen over tid.

For å redusere smittefaren ser kriseledelsen det som nødvendig å hindre unødvendig tilstrømming av mennesker inn til kommunen som potensielt kan være smittebærere av koronaviruset.

Sigdal kommune ved kommuneoverlegen pålegger derfor turistnæringen å stenge spisesteder, hotell, overnattingssteder og skianlegg i to uker fra og med i morgen 13.03.2020.

Avgjørelsen er i tråd med nasjonale føringer og smittevernloven.

Dette er ingen lett avgjørelse, ettersom vi er klar over at dette har store konsekvenser for næringen samt at det kjennes vondt å hindre folk å komme til den vanligvis så gjestfrie bygda vår.

Sigdal er en liten kommune med ca. 3500 innbyggere og vår helse- og omsorgsetat er dimensjonert deretter. Per i dag har vi rundt 9000 personer som oppholder seg i kommunen med minst 10 ulike nasjonaliteter. En oppskalering av helse- og omsorgstjenesten vil ikke være mulig over tid. 

Tiltaket er også iverksatt som del av den nasjonale dugnaden for å hindre videre smittespredning både nasjonalt og internasjonalt.

Vi oppfordrer alle til å følge gitte pålegg og anbefalinger fra myndighetene, holde seg hjemme og unngå så mye kontakt som mulig. Dette innebærer at folk ikke reiser til fritidsboligene sine i denne perioden men holder seg hjemme der de bor.