Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Skolekontoret informerer om skoleskyssen som igangsettes fra og med 27.04

Skolene gjenåpner for 1.- 4 trinn 27.04, og i den forbindelse vil vi informere litt om skoleskyssen.
Brakar igangsetter ordinær skoleskyss i Sigdal fra og med 27.04, og sikrer tilstrekkelig kapasitet, slik at anbefalt smittevern kan ivaretas. 

Brakar følger til enhver tid Folkehelseinstituttets (FHI) planer for smittevern og beredskap, og vil gjøre tilpasninger i tråd med gjeldende anbefalinger for å opprettholde anbefalt avstand.

Når det gjelder elever med spesialtransport planlegger Brakar et maksimumsantall i hver bilkategori, som sikrer riktig avstandskrav. Dette vil bli gjort i samarbeid mellom Brakar og de respektive transportører.

Har du et barn som benytter spesialskyss, kan du velge å kjøre barna selv mot utbetaling av kilometergodtgjørelse. Ordningen gjelder ut skoleåret og du søker ved å bruke dette skjemaet. Søknaden sendes skolen, som igjen videresende til Brakar.

Sigdal kommune har kartlagt elever på 1.-4. trinn som har skoleskyss og laget plan i tråd med smittevernveilederen.

 

Renholdsrutiner:

Både minibusser og taxier vil ha tilgjengelig antibac eller tilsvarende for hyppig renhold.

Bussene og drosjene blir vasket grundig hver dag for å ivareta smittevern best mulig, det være seg ekstra renhold og desinfisering av kontaktflater som håndtak og gripeflater.

 

Rutiner og hjelp fra deg som foresatt:

Skolene vil gjennomgå rutiner for hvordan elevene skal opptre på bussholdeplass og i bussen med elevene, men vi trenger hjelp fra deg som foresatte. Vi ber deg derfor om følgende: 

Gå gjennom rådene fra FHI.

Minn barna på at de må vise hensyn og hjelpe oss med å overholde følgende smitteverntiltak:

 • Hold en meters avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

 • Holde avstand og vente på tur når du skal av og på bussen.

 • Du trenger ikke vise busskort, men kan bare gå rett inn på bussen.

 • Du går på bussen ved å bruke dør i midten av bussen eller bak. Unngå så langt det er mulig å sette deg på to fremste seteradene av hensyn til sjåfør.

 • Unngå så langt det er mulig å berøre ting i/på bussen/ drosja.

 • Seter vil være sperret av, så du må finne deg et ledig sete, sette deg ned og feste sikkerhetsbelte.

 • Det skal være et sete og gang mellom deg og en annen elev.  (På buss med 4 sitteplasser pr. rad, kan to elever sitte pr. rad med alternerende vindu/midtgang)

 • Søsken kan sitte sammen

 • Du skal ha på sikkerhetsbelte under hele transporten.

 • Følg myndighetenes råd om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen. Det henger plakat i bussen med FHIs rutiner om hånd- og hostehygiene.

 • Vask hendene når du kommer til skolen og når du kommer hjem etter endt skoledag.

 • Er du syk, er smittet eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal du være hjemme. ( gi beskjed til skolen)

 • For å redusere antall personer i bussen, ber Brakar om at dere foresatte ikke følger barna inn på bussen.  

                                                                                                                                                                                               


Takk for at dere bidrar til å gjøre skoleskyssen trygg! 

 

Sigdal skolekontor 23.04.2020, oppdatert 28.04.2020

 

Lenke til veileder om smittevern finner du her.
Informasjon fra Brakar på hvordan koronaviruset påvirker kollektivtransporten
 

30.04.2020 vil FHI komme med en veileder for persontransport. Den vil gi føringer for hvordan kollektivtransporten skal foregå fremover