Åpning av skolene i Sigdal

Fredag vil det komme mer informasjon om organsiering og åpning av skolene i Sigdal.