Samlivskurs - arrangør Modum Bads kurs- og kompetansesenter

PREP er en forkortelse av den amerikanske betegnelse Prevention and Relationship Enhancement Program. På norsk: Et forebyggende program som styrker samliv. PREP ble skapt i USA rundt 1980, og blir statid videreutviklet på bakgrunn av ny forskning. Programmet er oversatt og bearbeidet for norske fohold av Modum Bad. PREP-kurs holdes i hele Norge av kursledere som har fått opplæring gjennom Modum Bad.

Siden PREP samlivskurs ble lansert i Norge har over 30.000 personer deltatt på kurs. Studiet viser at par som har gått på PREP samlivskurs har opptil 50 prosent større sannsynlighet for å forbli i parforholdet og være tilfreds med det, enn par som ikke har fått denne kunnsaken og treningen. Forebyggende og problemløsende uavhenig av alder og livsfase.

Kursdeltaker 2019: "Jeg synes kurset ”traff midt i hjertet”. Gode verktøy som vi kan bruke."

Finn en kurshelg som passer for dere:
• 29. - 30. august 2020
• 10. - 11. oktober 2020
• 14. - 15. november 2020
Les mer og meld dere på her.

 

PREP parsamtaler
Et samtaletilbud bare for deg og partneren din!
Dette tilbudet består av veiledningssamtaler basert på innholdet i PREP-programmet. Opplegget tilpasses deres egne ønsker og behov, og ledes av en av våre erfarne samlivspedagoger.
Eksempler på tema:
• Forventninger og roller
• Hva hindrer oss i å kommunisere godt?
• Hvordan skal vi snakke sammen på en trygg måte?
• Hva er problemet egentlig?
For å bestille samtale send e-post til kurs@modum-bad.no Det kan gå noen virkedager før dere får svar. ( Vi avikler ferie uke 29-30-31)


Se ellers våre samlivstips for ferien her.