Åpning av kommunehuset mandag 14.9. kl 08.00

NAV-kontoret vil fortsatt bare ta imot besøkende etter avtale

Etter samråd med kommuneoverlegen har kriseledelsen avgjort å åpne dørene på kommunehuset fra og med
Mandag, 14.9.2020 kl 08.00, med forbehold om at smittesituasjonen er uendret i Sigdal, dvs. ingen smitte.

 

Selv om det nå åpnes for drop-inn, anbefales det fortsatt at besøkende forhåndsbestiller avtale med saksbehandler.  

For øvrig gjelder smittevernregler som før, blant annet:

  • Alle besøkende hentes ved servicetorget av saksbehandler.
  • Besøkende må registrere seg i boken ved skranken med navn og telefonnummer samt ankomst- og avreisetid.