Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Adresseinformasjon

Hovedadressering i Sigdal kommune er gjennomført for hele kommunen, supplerende adressering av nye eiendommer foretas fortløpende. nedenfor finner du litt generell informasjon om adressering. 

Når vedtaket mottas er det en klagefrist på 3 uker. Medregnet postgang går det 1 måned før adressene overføres til offentlige registre. Da blir posten, folkeregisteret, skatteetaten og andre offentlige  etater oppdatert med ny offisiell adresse. Hvis du ikke registreres på rikitg adresse må du melde flytting til folkeregisteret.Strømleverandør, mobilselskap, avisa/magasiner og andre du mottar post fra, må du selv informere om ny adresse. Dette kan enkelt gjøres på posten sine nettsider (posten.no). 
Mange mottar post om dagen med «gule lapper» fra Posten med beskjed om å melde fra om ny adresse(selv om du ikke har flyttet). De som ikke har fått vedtaksbrev fra kommunen må vente til det kommer, mens de som har fått sin adresse må være flinke til å ta den i bruk. Da blir det etter hvert mindre «gule lapper» i postkassa.

Kommunen har bestilt veinavnskilt og materiell for oppsetting. Skilting av veiene vil starte i sommer og alle som har fått husnummer oppfordres til å merke huset sitt. Da dette har betydnig for nødetatene.Husnummerskilt kan kjøpes  f.eks  i jernvareforretninger, Fragåt Farge og Solbua.