Aktiviserings- og servicetjenester

Aktiviserings- og servicetjenester

Kommunale aktiviserings- og servicetilbud omfatter tjenester ytt fra forskjellige avdelinger i Helse- og sosial; Hjemmetjenestene, tjenester til funksjonshemmede, psykiatri- og rustjenesten og Sigdalsheimen.

Foto av bygget der Sigdal Aktivitetssenter holder til

Sigdal aktivitetssenter

Formålet med Sigdal aktivitetssenteret er å skape meningsfylt aktivitet og mestringsfølelse gjennom bruk av brukernes egne ressurser og innsats.