Aktiviserings- og servicetjenester

Kommunale aktiviserings- og servicetilbud omfatter tjenester ytt fra forskjellige avdelinger i Helse- og sosial; Hjemmetjenestene, tjenester til funksjonshemmede, psykiatri- og rustjenesten og Sigdalsheimen.