Aktiviteter og arrangementer

Informasjon om utleie og aktiviteter på skole og samfunnshus frem til 15.09.2020.

Vi har en pågående pandemi i samfunnet, men en oppblomstring av smitte lokalt flere steder i landet de siste ukene. Sigdal kommune har så langt (pr. 17.08.2020) ingen påvist smitte i kommunen, men vi er i beredskap og vil fortsette å være det i tiden fremover. Det avholdes jevnlige møter i kriseledelse, og det ble i møte 17.08.2020 besluttet å videreføre følgende tiltak i første omgang, frem til 15. september 2020:

  • Samfunnshusene og skolene vil fortsatt være stengt for aktiviteter og utleie.
  • Ungdomsklubben vil være stengt.
  • Bygdekinoen vil være stengt.

Gjør risikovurdering og lag plan for gjennomføring av arrangementer

For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.

Aktiviteter og arrangementer

Koronaviruset rammer også kulturlivet og frivilligheten, og over hele Norge har en rekke arrangementer i kultur, frivillig- og idrettssektoren blitt utsatt, stengt eller avlyst. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en kompensasjonsordning, der arrangører i frivillig- og idrettssektoren kan få kompensert for tapte billettinntekter og deltakeravgifter, samt merutgifter. Kulturrådet forvalter en ordning rettet mot kulturlivet.  
 

Frist for å søke om kompensasjon er satt til 21.04.2020
Klikk her for å lese om kompensasjonsordningen
 

 

 

Aktiviteter vil midlertidig innstilles, ta kontakt med arrangør.