Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer

Det er åpnet opp for økt fritidsaktivitet for barn og voksne.

Risikovurdering og plan for gjennomføring av arrangementer

For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet.

10.04.2021 - oppheving av regionale tiltak


Regjeringen har i dag besluttet å oppheve kap. 5A i smittevernforskriften for Sigdal og deler av Viken fra og med mandag 12.04.21 klokken 00.00.

Arrangementer, idretts- og fritidsaktiviteter

Her finner du oversikt over FHI`s nasjonale tiltak gjeldende fra 23. februar 2021.

Les mer utfyllende om tiltakene her.

Arrangementer og andre private sammenkomster – spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene om arrangementer, konfirmasjon og andre sosiale tilstelninger.

 

Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år åpnes

 Dette gjelder også aktiviteter i annen kommune. 

Sigdal kommune åpner for treninger/øvelser på samfunnshusene

Det er i følge nasjonale retningslinjer ikke mulig for de over 19 år å trene breddeidrett (en til en kontakt, slik som kampsport, bryting, pardans, innebandy, fotball, håndball, osv )

Aktiviteter og arrangementer

Åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn- og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2. februar 2021.
Dette gjelder også all form for utendørs arrangement der folk samles.

Alle aktiviteter og arrangementer er stengt

I hennhold til §3 og §4 i lokal forskrift om smitteverntiltak i Sigdal kommune vedtatt 10.11.2020 er det ikke tillat og gjennomføre innendørs og utendørs arrangementer.