Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Aktiviteter og arrangementer

Sigdal kommune åpner for treninger/øvelser på samfunnshusene

Det er i følge nasjonale retningslinjer ikke mulig for de over 19 år å trene breddeidrett (en til en kontakt, slik som kampsport, bryting, pardans, innebandy, fotball, håndball, osv )

Aktiviteter og arrangementer

Åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn- og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2. februar 2021.
Dette gjelder også all form for utendørs arrangement der folk samles.

Alle aktiviteter og arrangementer er stengt

I hennhold til §3 og §4 i lokal forskrift om smitteverntiltak i Sigdal kommune vedtatt 10.11.2020 er det ikke tillat og gjennomføre innendørs og utendørs arrangementer.

Informasjon om utleie og aktiviteter på skole og samfunnshus frem til 15.09.2020.

Vi har en pågående pandemi i samfunnet, men en oppblomstring av smitte lokalt flere steder i landet de siste ukene. Sigdal kommune har så langt (pr. 17.08.2020) ingen påvist smitte i kommunen, men vi er i beredskap og vil fortsette å være det i tiden fremover. Det avholdes jevnlige møter i kriseledelse, og det ble i møte 17.08.2020 besluttet å videreføre følgende tiltak i første omgang, frem til 15. september 2020:

  • Samfunnshusene og skolene vil fortsatt være stengt for aktiviteter og utleie.
  • Ungdomsklubben vil være stengt.
  • Bygdekinoen vil være stengt.

Gjør risikovurdering og lag plan for gjennomføring av arrangementer

For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.

Aktiviteter og arrangementer

Koronaviruset rammer også kulturlivet og frivilligheten, og over hele Norge har en rekke arrangementer i kultur, frivillig- og idrettssektoren blitt utsatt, stengt eller avlyst. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en kompensasjonsordning, der arrangører i frivillig- og idrettssektoren kan få kompensert for tapte billettinntekter og deltakeravgifter, samt merutgifter. Kulturrådet forvalter en ordning rettet mot kulturlivet.  
 

Frist for å søke om kompensasjon er satt til 21.04.2020
Klikk her for å lese om kompensasjonsordningen
 

 

 

Aktiviteter vil midlertidig innstilles, ta kontakt med arrangør.