Aktuelt fra helse og sosial

Ferie for alle

Buskerud Røde Kors har følgende tilbud i år:
sommerferie i uke 31 (28/7 – 2/8). Turen går til Slettestrand i Danmark (www.slettestrand.dk)
sommerferie i uke 32 (4/8 – 9/8). Turen går til Tannishus i Danmark (www.tannishus.dk).
Nyttårsopphold i uke 52/53 (27/12-2019 – 1/1-2020) på Merket i Valdres.

Helhetlig samarbeid for psykisk helse og rus

Når det er behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten blir  det nå et mer helhetlig  samarbeid mellom kommune og sykehus; Pakkeforløp.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid. Pakkeforløp starter og slutter i kommunen og  innføres trinnvis fra 1 januar 2019.

 

Les mer på linken under:  

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

 

 

Visjon for Tono aktivitetssenter

Bruker i sentrum. Gode opplever gjennom aktivitet og arbeid.
Et trygt og forutsigbart miljø med vekt på:

  • Brukermedvirkning
  • Mestring
  • Utvikling
  • Stimulering

 

Mål:
Fleksibelt tilbud med utgangspunkt i den enkeltes kompetanse og individuelle behov. Varierte, valgfrie og tilgjengelige tilbud.

Foreldreveiledningskurs

Helsestasjon i Sigdal inviterer til foreldreveiledningskurs.

Linda Torgersen er ansatt som helse- og sosialsjef i Sigdal kommune

Linda er 42 år og bosatt i Drammen. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg og helse- og sosialadministrasjon. Linda har vært ansatt i Sigdal siden 1996 og har erfaring fra ulike stillinger, blant annet som sykepleier, leder for hjemmetjenesten og virksomhetsleder.

TT-TJENESTE (Transporttjeneste for funksjonshemmede)

Nytt TT år begynner 1. januar. Brukere som allerede har TT- tjeneste trenger ikke søke på nytt. Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede i Viken mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. Det betyr at det er ment til transport til aktiviteter i hverdagen over hele året. Tjenesten er fortrinnsvis et transporttilbud fra dør til dør for innbyggere som ikke kan eller har vesentlige vanskeligheter med å nytte det ordinære kollektivtransporttilbudet.

HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksin) gjennom to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet er 1. november 2016. Vaksine anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Ut på tur i Modum og Sigdal

Ut på tur i Modum og Sigdal arrangerer uketlige turer hver onsdag i Modum og Sigdal. Under les mer finner du oversikt over turene.