Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Aktuelt fra helse og sosial

Informasjon til brukere av hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten informerer: Sigdal kommune, som resten av Norge er i en vanskelig situasjon på grunn av spredning koronaviruset. 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester

Hold meg, slipp meg - kurs for tenåringsforeldre

Modum Bads kurs- og konferansesenter inviterer i samarbeid med kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker til kurs for familer med barn i tenårene.

Informasjons til besøkende på Sigdalsheimen

Det åpnes for å ta imot mer besøk til beboerne på Sigdalsheimen. Det må imidlertid følge Folkehelseinstituttets rutiner for hvordan besøket skal gjennomføres. Sårbare beboere på Sigdalsheimen skal ikke utsettes for unødig smitterisiko.  Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen gjelder fra 04.06.2020.

Hold meg, slipp meg - kurs for tenåringsforeldre

Modum Bads kurs- og kompetansesenter inviterer i samarbeid med kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker til kurs for familier med barn i tenårene.

Utvidet testkriterier for koronavirus

 Alle som har symptomer skal nå få tilbud om å bli testet.

Smittevern - råd og oversikt

Gode råd og oversikt over godt smittevern finner du i link under les mer.

Hytteforbudet oppheves 20. april

Rådet om å unngå fritidsreiser gjelder fremdeles. Sigdal kommune oppfordrer til man følger nasjonale føringer ved luftsveisinfeksjoner og annen sykdom, om å primært holde seg hjemme på bostedsadresse. Har man behov for helse- og omsorgstjenester ønsker vi at man holder seg i egen hjemkommune inntil videre.

Eggedal legekontor stengt

Eggedal legekontor stengt:

Legene har kommet fram til den beslutning av følgende årsaker: 1) Smittevernutstyr: Det er ingen egen inngang for pasienter med mistenkt smitte, det er felles venterom, ikke eget smitterom som kan benyttes til undersøkelse. Disse fasilitetene har vi i Prestfoss.  2) Av hensyn til redusert bemanning.

Er du sykepleier eller har annen helsefaglig kompetanse?

Er du sykepleier eller har annen helsefaglig kompetanse, men jobber med helt andre oppgaver i dag? Sigdal kommune kan komme til å trenge din hjelp!