Vaksine_400x244

INFORMASJON OM KORONA OG VAKSINE

KLIKK HER

Aktuelt fra helse og sosial

Verdens eldredag - tiltak som bidrar til at eldre kan få bo lengre hjemme

I dag (1. oktober) er det verdens eldre dag og en fin anledning til å bli bedre kjent med tiltak som kan bidra til at eldre kan få bo hjemme lengre.

Responssenteret i Kongsberg er et vertskommunesamarbeid mellom kommuner i kongsbergregionen, der Sigdal kommune er med. 

 

Hold meg slipp kurs – Kurs for foreldre med tenåringer

Kjenner du noen gang på følelsen av å komme

til kort i forhold til tenåringen i familien?

Da er kanskje dette kurset

noe for dere!

 

Informasjon til brukere av hjemmetjenesten

Det er siste oppdatering som til enhver tid er gjeldende.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester

Hold meg, slipp meg - kurs for tenåringsforeldre

Modum Bads kurs- og konferansesenter inviterer i samarbeid med kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker til kurs for familer med barn i tenårene.

Informasjons til besøkende på Sigdalsheimen

Det åpnes for å ta imot mer besøk til beboerne på Sigdalsheimen. Det må imidlertid følge Folkehelseinstituttets rutiner for hvordan besøket skal gjennomføres. Sårbare beboere på Sigdalsheimen skal ikke utsettes for unødig smitterisiko.  Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen gjelder fra 04.06.2020.

Hold meg, slipp meg - kurs for tenåringsforeldre

Modum Bads kurs- og kompetansesenter inviterer i samarbeid med kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker til kurs for familier med barn i tenårene.

Utvidet testkriterier for koronavirus

 Alle som har symptomer skal nå få tilbud om å bli testet.

Smittevern - råd og oversikt

Gode råd og oversikt over godt smittevern finner du i link under les mer.

Hytteforbudet oppheves 20. april

Rådet om å unngå fritidsreiser gjelder fremdeles. Sigdal kommune oppfordrer til man følger nasjonale føringer ved luftsveisinfeksjoner og annen sykdom, om å primært holde seg hjemme på bostedsadresse. Har man behov for helse- og omsorgstjenester ønsker vi at man holder seg i egen hjemkommune inntil videre.