Koronavirus - bilde pixabay

Korona: informasjon og registrering av selvtest

KLIKK HER

Flagg+redigert

Mottak av flyktninger

KLIKK HER

Aktuelt fra helse og sosial

Informasjon til besøkende til Sigdalsheimen, langtidsavdelingen.

Det er i dag avdekket noen få enkelttilfeller med koronasmitte ved avdelingen blant beboere og ansatte. Vi oppfordrer derfor besøkende til å bruke munnbind ved besøk til oss, både for egen beskyttelse og for å forhindre smittespredning til andre sårbare grupper. Sigdalsheimen håndterer smitten etter gjeldende retningslinjer for sykehjem. Berørte parter er kontaktet direkte.

Ved spørsmål, ta kontakt med betjeningen på Sigdalsheimen.
Foto: Hilde Roland

Folkehelseundersøkelsen i Viken 2021

8. november inviteres 250 000 innbyggere i alle Vikens 51 kommuner til å svare på spørsmål om hvordan de opplever egen helse, trivsel og livskvalitet i nærmiljøet der de bor.

Verdens eldredag - tiltak som bidrar til at eldre kan få bo lengre hjemme

I dag (1. oktober) er det verdens eldre dag og en fin anledning til å bli bedre kjent med tiltak som kan bidra til at eldre kan få bo hjemme lengre.

Responssenteret i Kongsberg er et vertskommunesamarbeid mellom kommuner i kongsbergregionen, der Sigdal kommune er med. 

 

Hold meg slipp kurs – Kurs for foreldre med tenåringer

Kjenner du noen gang på følelsen av å komme

til kort i forhold til tenåringen i familien?

Da er kanskje dette kurset

noe for dere!

 

Informasjon til brukere av hjemmetjenesten

Det er siste oppdatering som til enhver tid er gjeldende.

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Midlene utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak for 2021. Inntil 20 millioner kroner er satt av til utprøving av metoder/arbeidsmodeller og koordinering av samarbeidet mellom tjenester

Hold meg, slipp meg - kurs for tenåringsforeldre

Modum Bads kurs- og konferansesenter inviterer i samarbeid med kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker til kurs for familer med barn i tenårene.

Informasjons til besøkende på Sigdalsheimen

Det åpnes for å ta imot mer besøk til beboerne på Sigdalsheimen. Det må imidlertid følge Folkehelseinstituttets rutiner for hvordan besøket skal gjennomføres. Sårbare beboere på Sigdalsheimen skal ikke utsettes for unødig smitterisiko.  Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen gjelder fra 04.06.2020.

Hold meg, slipp meg - kurs for tenåringsforeldre

Modum Bads kurs- og kompetansesenter inviterer i samarbeid med kommunene Modum, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker til kurs for familier med barn i tenårene.