Aktuelt fra kultur

Tilskuddsordning til friluftsliv 2019

I Sigdal er det en rekke lag og foreninger som tilrettelegger for fellesskapet. Visste dere at det er mulig å få støtte til mange av disse prosjektene? Under les mer finner du brev fra Buskerud Fylkeskommune der en rekke av tilskuddsordninger er listet opp.

Barne- og ungdomssamling i Prestfoss 11. og 12. november 2017

Har du lyst til å lære litt mer om dans, kveding og spel?
Ja, da må du bli med på Barne- og ungdomssamlinga som arrangeres av Buskerud folkemusikklag og Folkemusikksenteret i Buskerud den 11. og 12. november 2017.

Svømmehallene åpner i uke 41

Svømmehallene i Sigdal er åpne i fra uke 41 til 1.mai, med unntak av i skolens ferier.

Kulturmidler

Frivillige lag som vil søke om tilskudd fra kulturmidlene 2017 må søke om dette til Sigdal kommune innen 1. mai.

Kultur og Idrettsstipend 2016

Kultur og Idrettsstipendet for 2016 er tildelt Thea Emilie Benth Jellum.
Det var i alt 5 søkere til stipendet.
Stipendet ble delt ut av leder for Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur på MOT til å glede dagen 23.11.2016.

VI GRATULERER!!!

Åpning Galleri Skredsvig 18

Åpning Galleri Skredsvig lørdag 18. juni

Offisiell åpning av Galleri Skredsvig lørdag 18. juni kl. 14.00.
Shuttlebusser fra Eggedal skole.

Åpning Lauvlia 4. juni

Lørdag 4. juni er det åpning av Lauvlia sommeren 2016. Her blir det underholdning av elever fra Sigdal ungdomsskole, spill på lur av Sissel Morken Gullord osv.. Under les mer finner du hele programmet.

Sigdal kommunes kulturpris 2016

For å anerkjenne særlig fremragende innsats innenfor kulturområdet, og for å stimulere til økt kulturettet innsats i bygda, deler Sigdal kommune ved hovedutvalget for oppvekst og kultur ut Sigdal kommunes kulturpris.

Kulturmidler 2016

Frivillige lag som vil søke om tilskudd fra kulturmidlene 2016 må søke om dette til Sigdal kommunen innen 1. mai.

Humlekassekurs 12. april Prestfoss bibliotek

Har du lyst til å lære hvordan du kan lage et godt hjem for humlene? Det blir kurs på bibliotektet i Prestfoss 12. april kl. 10.00-13-30, og Europas humlekasseekspert Atle Mjelde kommer. Han har vært interessert i humler fra han var åtte år gammel. Da forsøkte han seg med hermetikkbokser som "humlekasser", etter tips i en bok. Han erfarte at dette ikke fungerte, og begynte derfor å lage egne kasser. Av våre 35 arter har han hatt rundt halvparten i egne kasser og/eller i oppdrett.